mandag, mai 01, 2006

OCAD utskrift med overtrykk

Det har vært mange løp på relativt dårlige laser-utskrifter her i Hordaland o-krets den siste tiden (les mer nederst i denne posten)- og alt tyder på at det bare blir mer av det i tiden som kommer. Det er særlig to ting som er problematisk med utskriftene som vi har fått servert, (1) fargene på kartet er alt for skarpe, slik at det blir vanskelig å se løypetrykken og (2) det blir ikke benyttet "overtrykkseffekt".

Jeg syns særlig det er problematisk at det ikke benyttes overtrykkseffekt for løypene, noe som gjør at viktige detaljer ofte forsvinner under løypetrykken. For å teste litt rundt dette har jeg prøvd å få til overtrykkseffekt på løyper i OCAD8 etter oppskriften som er gitt på NOFs kartutvalg sine sider.

Til venstre uten overtrykkseffekt - til høyre med overtrykkseffekt så godt som jeg har fått det til i OCAD8 med bruk av metoden beskrevet nedenfor (trykk på kartutsnittene for å få dem større):


Utskrift er tatt på en billig HP blekkskriver, og deretter scannet inn. Utsnittene er kun ment for å teste overtrykkseffekten og ikke andre ting som farger etc.


Fremgangsmåte
Jeg har benyttet følgende fremgangsmåte tatt direkte fra oppskriften som er gitt på NOFs kartutvalg sine sider:


  • Legg løypene i løypeleggingsmodulen til OCAD. Husk å legge inn passmerker.
  • I løypeleggingsmodulen benytter du "File -> Export courses..." for å eksportere en eller flere løyper. Løypefilene får navn: Cs_.ocd og legges på gjeldende "arbeidskatalog".
  • Gå ut av løypeleggingsmodulen og lag en eller flere kopier av den originale OCAD-fila.
  • Åpne en av kopiene. Importer ei løypefil ("File -> Import...") og plasser denne ved korrekt i kartbildet ved hjelp av passmerkene.
  • Den importerte løypa kommer opp med farge "Purple 20%". Gå så inn i fargetabellen og endre fargen for "Purple 20%" til CMYK: 30,100,0,0 (purple skal ha et innslag av cyan i tillegg til magenta), og endre også verdien i magenta- kolonnen lenger til høyre i tabellen til 100.
  • Sett ei hake i "O"-kolonna, slik at overtrykkseffekt implementeres.
Når jeg nå prøvde å skrive ut, fikk jeg ingen overtrykkseffekt. For å få til overtrykkseffekt måtte jeg gjøre følgende ekstra-steg som jeg har fått i en e-post fra Håvard Tveite tidligere (dette er nå også blitt rettet i "oppskriften" hos NOF):
  • I meny "View" velg "Spot colors" (øverste menyvalg).
  • Under meny "Symbol" gå til "Spot colors" (12. menyvalg). Her måtte jeg velge fargen "Pur", og under "Apperance" endre fra (0,0,0,100) til (0,100,0,0) - altså fra 100% black og 0% av de andre fargene til 100% magenta (evt. bør det vel kanskje være et innslag av cyan her i tillegg, 20%, men det gjorde ikke jeg). NB! For at dette skal fungere er det viktig at endringen i fargetabellen for "Purple 20%" er gjort som forklart ovenfor - altså satt til 100 i magenta-kolonnen lengst til høyre i tabellen.

Når jeg nå skriver ut på vanlig måte, får jeg med overtrykkseffekt som vist ovenfor, både for løypetrykken og for andre symboler. Man ser f.eks. nå også høydekurver gjennom bygninger (noe jeg trodde ikke var meningen, men jeg har fått tilbakemelding på at det skal være slik). Merk også at på eksempel-kartet jeg har benyttet ser man hagesymbolet "gjennom" bygningene - det skyldes sannsynligvis en feil ved rentegningen og vil også bli slik ved offset-trykk. Jeg har fått tilbakemeldinger fra Håvard Tveite på at dette ser riktig ut.

Bakgrunn
Her finner du litt av bakgrunnen for at jeg har testet litt med overtrykk og OCAD. Det har vært mange løp på relativt dårlige laser-utskrifter her i Hordaland o-krets den siste tiden. I følge NOF sine regler (+ vedlegg) er det kun anledning til å bruke laserutskrifter på kretsløp dersom "produsenten" er autorisert av NOF. På KM er det i utgangspunktet ikke anledning til å benytte laserutskrifter, men såvidt jeg har forstått har HOK fått dispensasjon fra denne ordningen, og får lov til å bruke autoriserte utskrifter også på KM på samme måte som for kretsløp.


Ingen av klubbene i kretsen er autorisert av NOF. På kretsløp forrige helg arrangert av Varegg/Kvernbit ble det benyttet en ikke-autorisert utskrift (Begrunnelsen var tidsnød - de fikk kartet under en uke før løpet av synfarer. Kartet kommer til å bli trykket i mai). KM stafett blir etter alt å dømme arrangert på ikke-autoriserte utskrifter - Gneist uttaler at de ikke bruker overtrykkseffekt og ikke er autorisert, men allikevel mener de at kvaliteten holder mål.


Dermed fant jeg ut at jeg måtte teste litt rundt overtrykseffekt og OCAD....