mandag, mars 06, 2006

Orienteringskalender 2006

Nå er endelig de fleste løpene for 2006 sesongen på plass, og dermed legger jeg ut noenlunde ferdige versjoner av min o-kalender for 2006. Jeg har foreløpig laget to versjoner + en Stoltzekleiven-opp-kalender:
  • Norge. Inkluderer alle nasjonale løp, kretsløp og nærløp i Norge, samt alle WRE løp, de viktigste motbakkeløp (uten orientering) og en del andre interessante internasjonale løp.
  • Hordaland. Inkluderer alle nasjonale løp, alle kretsløp/nærløp/treninger/bedriftsløp i HOK, alle WRE løp og en del andre interessante internasjonale løp. I HOK varianten gjenstår det fortsatt noen rettinger.
  • Stoltzekleiven opp. Inkluderer alle motbakkeløp i Norge + viktige motbakkeløp i verden. I tillegg alle Maraton-løp i Norge, og gate-løp i Hordaland. For denne ligger det forløpig ikke ute full pdf, men bare enkeltbilder i redusert oppløsning.
Forslag til forbedringer og alternative varianter mottas med takk.

Dersom det skal linkes til kalenderne, håper jeg det kan linkes til denne siden og ikke direkte til pdf-filene, da kalenderne muligens flytter på seg, mens linkene ovenfor blir oppdatert.